• जिज्ञासा

  ग्रामीण विद्यार्थ्यांना सुयोग्य मार्गदर्शन मिळवुन देण्याच्या "जिज्ञासा"च्या प्रयत्नांचा पुढील भाग म्हणुन आपणास सहकार्यासाठी विनंती-पत्र लिहित आहोत. ग्रामीण भागातील स्पर्धा परिक्षांसाठी इच्छुक असणारे, क्षमता असणारे विद्यार्थी तयारीसाठी पुणे,मुंबई, दिल्ली येथे जाऊ इच्छितात. परंतु सर्वांनाच ते आर्थिक दृष्ट्या शक्य नसते.

  अश्या विद्यार्थ्यांसाठी जर महाविद्यालयातच नियमीत मार्गदर्शन वर्ग सुरु करता आले तर "जिज्ञासा" यासाठी तज्ञ मार्गदर्शक उपलब्ध करुन देईल. महाविद्यालयात विद्यापीठ (बी. सी. यु. डी.) , यु. जी. सी., विद्यार्थी कल्याण मंडळ, राष्ट्रीय सेवा योजना आदी उपक्रमांचे विविध पातळीवर (महाविद्यालय, विद्यापीठ, राज्य, देश) आयोजन केले जाते. सदर उपक्रमात, "जिज्ञासा" च्या तज्ञांना निमंत्रीत करुन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यास संधी उपलब्ध करुन दिली जाऊ शकते, कि ज्यातुन स्पर्धा परिक्षांबद्दल कुतुहल, जिज्ञासा वा शंका यांसंबंधी संवाद साधला जाऊ शकतो..

  Continue Reading »

 • जिज्ञासा

  ग्रामीण विद्यार्थ्यांना सुयोग्य मार्गदर्शन मिळवुन देण्याच्या "जिज्ञासा"च्या प्रयत्नांचा पुढील भाग म्हणुन आपणास सहकार्यासाठी विनंती-पत्र लिहित आहोत. ग्रामीण भागातील स्पर्धा परिक्षांसाठी इच्छुक असणारे, क्षमता असणारे विद्यार्थी तयारीसाठी पुणे,मुंबई, दिल्ली येथे जाऊ इच्छितात. परंतु सर्वांनाच ते आर्थिक दृष्ट्या शक्य नसते.

  अश्या विद्यार्थ्यांसाठी जर महाविद्यालयातच नियमीत मार्गदर्शन वर्ग सुरु करता आले तर "जिज्ञासा" यासाठी तज्ञ मार्गदर्शक उपलब्ध करुन देईल. महाविद्यालयात विद्यापीठ (बी. सी. यु. डी.) , यु. जी. सी., विद्यार्थी कल्याण मंडळ, राष्ट्रीय सेवा योजना आदी उपक्रमांचे विविध पातळीवर (महाविद्यालय, विद्यापीठ, राज्य, देश) आयोजन केले जाते. सदर उपक्रमात, "जिज्ञासा" च्या तज्ञांना निमंत्रीत करुन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यास संधी उपलब्ध करुन दिली जाऊ शकते, कि ज्यातुन स्पर्धा परिक्षांबद्दल कुतुहल, जिज्ञासा वा शंका यांसंबंधी संवाद साधला जाऊ शकतो..

  Continue Reading »

 • जिज्ञासा

  ग्रामीण विद्यार्थ्यांना सुयोग्य मार्गदर्शन मिळवुन देण्याच्या "जिज्ञासा"च्या प्रयत्नांचा पुढील भाग म्हणुन आपणास सहकार्यासाठी विनंती-पत्र लिहित आहोत. ग्रामीण भागातील स्पर्धा परिक्षांसाठी इच्छुक असणारे, क्षमता असणारे विद्यार्थी तयारीसाठी पुणे,मुंबई, दिल्ली येथे जाऊ इच्छितात. परंतु सर्वांनाच ते आर्थिक दृष्ट्या शक्य नसते.

  अश्या विद्यार्थ्यांसाठी जर महाविद्यालयातच नियमीत मार्गदर्शन वर्ग सुरु करता आले तर "जिज्ञासा" यासाठी तज्ञ मार्गदर्शक उपलब्ध करुन देईल. महाविद्यालयात विद्यापीठ (बी. सी. यु. डी.) , यु. जी. सी., विद्यार्थी कल्याण मंडळ, राष्ट्रीय सेवा योजना आदी उपक्रमांचे विविध पातळीवर (महाविद्यालय, विद्यापीठ, राज्य, देश) आयोजन केले जाते. सदर उपक्रमात, "जिज्ञासा" च्या तज्ञांना निमंत्रीत करुन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यास संधी उपलब्ध करुन दिली जाऊ शकते, कि ज्यातुन स्पर्धा परिक्षांबद्दल कुतुहल, जिज्ञासा वा शंका यांसंबंधी संवाद साधला जाऊ शकतो..

  Continue Reading »